پرسه تولید محصولات ما

دستگاه رنده چهار چوب

حلاجی و نوار کردن پوشال

دوخت و تولید رول

دستگاه کاتر

دستگاه لبه دوز پوشال

بسته بندی جهت کارخانه های کولر

خشک کردن در محوطه

کیسه شدن و دوخت درب پلاستیک

انبار و نگهداری

بارگیری و انتقال به تمام نقاط کشور و صادرات به کشور های همسایه